Beste sporters en ouders,

Zo aan het einde van het jaar is het weer mogelijk over te stappen naar een andere zorgverzekering. Gezien de intensiteit van de topsportprogramma’s is een goede en complete zorgverzekering essentieel. Via deze brief zullen we je informeren over de verschillende zorgverzekeringen zodat jij per 1 januari 2018 voldoende aanvullend verzekerd bent om aan een nieuw sportjaar te beginnen.

CTO en zorgverzekering
Het CTO betaalt een aantal fysiotherapie- en arts-uren rondom de trainingen en dagelijkse inloopspreekuren en financiert daarmee onverzekerde behandelingen. Wanneer je echter door een (stevige) blessure in een zogenaamd curatief (behandel) traject komt, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut dan wordt er een beroep gedaan op de verzekerde zorg zoals afgesloten in jouw persoonlijke zorgverzekering. Zo worden de eerste 20 fysiotherapiebehandelingen na een operatie doorgaans uit de aanvullende verzekering betaald, indien deze niet afgesloten is zijn deze kosten voor eigen rekening. Hetzelfde geldt voor extra noodzakelijke consulten bij de sportarts met eventuele verwijzing naar een medisch specialist en de jaarlijkse topsport medische keuring die jullie binnen het CTO moeten ondergaan.

Sportarts en sportkeuringen
Vanaf 1 januari 2016 is de sportarts als medisch specialist erkend. Dit heeft er toe geleid dat je als sporter in geval van een blessure eerst een verwijzing vanuit de huisarts nodig hebt richting de sportarts. Het is aan te raden bij je huisarts aan te geven dat je een topsporter bent. Doordat de sportarts vanaf 1 januari 2016 als medisch specialist wordt erkend vallen de vergoedingen binnen de basisverzekering. Dit betekent dat er bij een blessureconsult in eerste instantie een beroep zal worden gedaan op het eigen risico (in 2018 vastgesteld op 385 EUR). Advies is dan ook om als je actief sport beoefend je eigen risico niet vrijwillig omhoog te zetten. Overigens geldt er geen eigen risico indien je jonger dan 18 jaar bent.

Voor sportkeuringen is er geen verwijzing van de huisarts nodig, daarvoor kun je rechtstreeks terecht bij de sportarts. Advies is om naar een sportarts te gaan die een erkenning heeft van een landelijke koepel (Federatie van Sportmedische Instellingen, http://www.sportgeneeskunde.com/zoek-een-sportmedische-instelling). Let er daarbij wel op dat je zorgverzekeraar ook een contract heeft met de betreffende instelling anders loop je de vergoeding misschien mis. Dit kun je bij je eigen zorgverzekeraar navragen. Sportkeuringen worden niet automatisch vergoed, ook hiervoor dien je goed aanvullend verzekerd te zijn.

Huisarts
Het CTO heeft goede contacten met een huisarts in de regio. Om goede en snelle zorg te kunnen garanderen is het van groot belang dat jullie daar ingeschreven staan.

Advies

Topsportpolis Zilveren Kruis, minimale prijs (€110,64) voor een maximaal pakket
Sinds een aantal jaar is vanuit het partnership tussen NOC*NSF en Zilveren Kruis een zorgverzekering op maat ontwikkeld, de Topsportpolis. Deze polis bevat bijvoorbeeld alle behandelingen fysiotherapie. De Topsportpolis kan worden afgesloten door sporters met een A, Selectie of HP status. Het CTO en de bonden gaan er van uit dat (vrijwel) al deze sporters op dit aantrekkelijke aanbod ingaan. Op de website www.zk.nl/topsport kun je meer informatie vinden over deze polis. Om je aan te melden voor de polis kun je contact opnemen met de klantenservice van Zilveren Kruis, telefoonnummer 071-7510062.
Na beëindiging van de status hebben sporters hebben nog 3 maanden recht op de Topsportpolis.

Niet de juiste status? Ook dan heb je recht op korting
Voor sporters die (nog) niet de juiste status voor de topsportpolis hebben, hebben Zilveren Kruis en NOC*NSF de Nationale Sportpolis ontwikkeld. Als naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering wordt afgesloten krijgt de sporter gratis het ‘Aanvullend Sportpakket’ met daarin goede aanvullingen voor sporters. De korting op de basisverzekering bedraagt 7,5% en de korting op de aanvullende en tandartsverzekering bedraagt 10%. Meer informatie over deze polis vind je op www.zk.nl/sport. Het collectiviteitsnummer van de Nationale Sportpolis is: 207000836. Bij enkele sportbonden is het ook mogelijk dat er een eigen collectiviteit beschikbaar is, informeer hiernaar bij je eigen sportbond.

In het kader van de Nationale Sportpolis wordt door de medische staf NOC*NSF minimaal het volgende pakket geadviseerd:
• Basisverzekering – 7,5% korting
• Aanvullende Verzekering*** (drie sterren) – 10% korting
• Tand Basis – 10% korting
• Extra Aanvullend Sportpakket – Gratis

Nieuwe status in de loop van 2018
Bij het verkrijgen van een A, Selectie of HP status is een upgrade naar de Topsportpolis per direct mogelijk indien de betreffende sporter al bij Achmea of een aanverwante verzekering is aangesloten (het volledige overzicht staat op www.achmea.nl). Als je verzekerd bent bij een andere verzekeraar is dit niet mogelijk en kan je pas per 1-1-2019 overstappen.

Jonger dan 18 jaar
Sporters onder de 18 jaar staan bijgeschreven op de polis van één van de ouders / verzorgers. Bij aanvraag van de Nationale Sportpolis kunt u als ouders inloggen op www.zk.nl/sport en de desbetreffende sportbond selecteren. Indien de sportbond waar uw zoon of dochter bij sport niet bij de selectie staat is het ook mogelijk het collectiviteitsnummer 207000836 te gebruiken. Het hele gezin kan gebruik maken van de collectiviteit van de sportbond.

SAMENVATTEND
• Zorg dat je goed verzekerd bent voor sportmedische begeleiding door bij voorkeur de Sportpolis of Topsportpolis af te sluiten bij Zilveren Kruis.
• Zorg dat je goed verzekerd bent voor fysiotherapeutische begeleiding, indien je de Sportpolis afsluit is dit gewaarborgd met aanvullend pakket ***. Bij de Topsportpolis ben je automatisch voor alle fysiotherapeutische begeleiding verzekerd.
• Houd je vrijwillig eigen risico laag!

We hopen jullie voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.