Kies je tak
van sport

Over CTO Zuid

Missie & visie

Brabant barst van het talent. Zij vormen de kweekvijver voor onze sportieve ambities. Voor deze talenten beschikken we over een prachtige opleidingsinfrastructuur. Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Zuid is een van de vijf landelijke opleidingscentra van NOC*NSF, die topsport, onderwijs en huisvesting combineert. CTO Zuid is de kraamkamer van de Brabantse topsport. Talenten en topsporters worden hier ondersteund door een High Performance Team dat bestaat uit experts op gebied van strength en conditioning, prestatiegedrag, medisch en para-medisch, topsportleefstijl-coaching, voeding en anti-doping. De gearriveerde topsporters zitten in fulltime topsportprogramma’s in Eindhoven en Den Bosch. Jongere talenten krijgen deze begeleiding via de instroomprogramma’s op verschillende plaatsen in Brabant. Hiermee zet CTO Zuid in op een 12 jarige opleiding, met als stip op de horizon de Olympische Spelen in 2028.

Ambitie

Op de Olympische Spelen in 2028 wil CTO Zuid een 15e plaats in de medaillespiegel halen met sporters die geboren, of als topsporter getogen zijn in Zuid-Nederland. Op deze manier willen we als CTO Zuid optimaal bijdragen aan de Top 10 ambitie van NOC*NSF.

BrabantSport

CTO Zuid is onderdeel van BrabantSport. BrabantSport maakt zich hard voor een beter sportklimaat in de volle breedte. Dat doen zij samen met de provincie Noord-Brabant, CTO Zuid, Sports & Technology en Team Brabant Sport. BrabantSport bereikt samen met partners uit het bedrijfsleven, met kennisinstellingen en mede overheden doelen die eerder onbereikbaar leken. Ze initiëren, creëren en modereren vanuit een breed palet: talentontwikkeling, technologische innovaties, uniek sporten, evenementen, urban sports & culture en topsporters.